Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte lördagen 16 februari

12 FEB 2019 08:08
2019 års klubbkväll och årsmöte för Borlänge Cykelklubb äger rum nu på lördag (16 februari) kl 15:00-ca 17:00. Platsen är hos en av våra största samarbetspartners: Cykelcentrum.
VÄLKOMNA!
  • Uppdaterad: 12 FEB 2019 08:08

Eftermiddagens möte inleds klockan 14:00 med en klubbkväll då Cykelcentrum riktar förmånliga erbjudanden till föreningens medlemmar

Klockan 15:00 fortsätter eftermiddagen med en ”Kick-off” när det gäller en utbildning inom mental träning/coachning och kommer att ledas av Coachmakarna. Utbildningen vänder sig till föreningens alla ledare och ungdomar med "tillhörande" föräldrar ur träningsgruppen Team Talang och kommer strukturerat att sträcka sig till slutet av sommaren.

 

Klockan 16:00 anordnar vi sedan 2019 års årsmöte och ingen behöver vara ”nervös” över att eventuellt bli invald i styrelsen utifrån att man närvarar på mötet. Det är redan löst! Så välkomna till ett intressant möte där vi gemensamt går igenom allt fantastiskt som händer i och runt vår idrott och förening just nu. De är vi medlemmar som är föreningen, glöm aldrig det.

 

Text från tidigare inbjudan till årsmötet på BCK´s hemsida:

Den 16 februari ses vi för årsmötet på Cykelcentrum.

Styrelsen hoppas att MÅNGA av föreningens medlemmar prioriterar att komma på årsmötet då det är det vårt gemensamma beslutsforum där vi kommer att besluta om inriktning för 2019. Det finns chans att resonera runt träningar, träningstävlingar, samkväm etc. Vi återkommer med mer info om innehåll den aktuella eftermiddagen och mer exakta tider när det är klart.

Inlämning av motioner till styrelsen fram till den 2 februari.

Maila till This is a mailto link .

VÄLKOMNA till ett trevligt forum där vi givetvis bjuder på fikaJ!

 

//Styrelsen i Borlänge Cykelklubb

 

Föredragningslista Borlänge CK´s årsmöte 16 februari 2019

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3. Fastställande av föredragningslista.

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

    a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;

    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

    c) en till fyra (1-4) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;

    d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

    e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

    f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor

Skribent: Roger Karlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Borlänge CK - Cykel
Ekorrstigen 3
78450 Borlänge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info