Hoppa till sidans innehåll
Klubba

Kallelse till årsmöte 2018

31 DEC 2017 18:39
Välkomna till Borlänge Cykelklubb´s 2018 års årsmöte vilket arrangeras hos en av våra största partners, Cykelcentrum, den 17 februari!
  • Skapad: 31 DEC 2017 18:39

Den 17 februari ses vi för årsmötet på Cykelcentrum. Vi upprepar fjolårets koncept med en klubbkväll (eftermiddag) hos Cykelcentrum mellan kl 14:00 och 15:30 och vi arbetar på att få dit en intressant gästföreläsare innan det är dags för vårt årsmöte kl 16:30.

Jag hoppas att MÅNGA av föreningens medlemmar prioriterar att komma på årsmötet då det är det vårt gemensamma beslutsforum där vi kommer att besluta om inriktning för 2018. Det finns chans att resonera runt träningar, träningstävlingar, samkväm etc. Vi återkommer med mer info om innehåll den aktuella eftermiddagen och mer exakta tider när det är klart.

VÄLKOMNA till ett trevligt forum där vi givetvis bjuder på fikaJ!

 

//Styrelsen i Borlänge Cykelklubb

 

Föredragningslista Borlänge CK´s årsmöte 17 februari 2018

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§3. Fastställande av föredragningslista.

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

    a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;

    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

    c) en till fyra (1-4) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;

    d) två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

    e) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

    f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor

 

Skribent: Roger Karlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Borlänge CK - Cykel
Ekorrstigen 3
78450 Borlänge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info